Personvernerklæring


Oppdatert 28.02.19

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Kybikk.com samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger. Kybikk.com er behandlingsansvarlig og vil av og til i dette dokumentet refereres til som “vi” eller “oss”. Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Oversikt over innholdet i erklæringen:

  1. Når samler vi inn personopplysninger?
  2. Hvilke personopplysninger vi samler inn.
  3. Hva personopplysningene brukes til.
  4. Hvordan dine personopplysninger behandles.

1. Når samler vi inn personopplysninger?

Vi behandler opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn.

Vi skiller mellom personopplysninger du gir oss ved å besøke Kybikk.com, og personopplysninger du sender inn til oss. Vi skiller også mellom personopplysninger (identifiserbare data) og ikke-identifiserbare data.

Ved å besøke Kybikk.com, samler vi inn følgende:

Om du utfører en bestilling, der du selv sender inn personopplysninger til oss, samler vi inn:

Eksempler av ikke-identifiserbare data vi samler inn når du besøker oss:

3. Hva personopplysningene brukes til.

4. Hvordan dine personopplysninger behandles.

Vi lagrer ingen personopplysninger med mindre du sender de til oss av fri vilje.

Personopplysninger du sender oss behandles i henhold gjeldene lover og forskrifter.

Ikke-identifiserbare data lagres av Google LLC, via dets analyseverktøy Google Analytics. Vi har tilgang til dine ikke-identifiserbare data via dette verktøyet, men er ikke behandlingsansvarlig for disse data.

Klikk her for å lese mer om Google Analytics og personvern.