Minilager i Aust-Agder og Vest-Agder


Generelt

I Agderfylkene kan man finne et godt utvalg av minilager-utleiere både til privatpersoner og bedrifter.

De fleste utleierne er enkeltstående, altså ikke franchise, men har gjerne en eller to lokasjoner. Flere utleiere tilbyr både tradisjonelle minilager i lagerhoteller, og lagring i container.

Den byggtekniske standarden på lageranleggene er generelt sett god og flere utleiere har installert sikkerhetssystemer som adgangskontroll, kameraovervåking og alarm tilknyttet vaktselskap.


Åpningstider og tjenester

Om du trenger døgnåpen tilgang til minilageret du leier er det flere utleiere som kan tilby nettopp dette. Flere utleiere tilbyr også transporttjenester som tilhenger-og/eller bilutleie.


Priser

Utleierne i Agderfylkene er i stor grad plassert i, eller i sentral tilknytning til byene/tettstedene langs kysten. Henholdsvis Arendal, Grimstad og Kristiansand. Nettopp på grunn av dette vil man prismessig ikke se de store forskjellene mellom utleierne på de forskjellige områdene.